Дома / Вања Јовановска

Вања Јовановска

Педагог во ООУ Даме Груев Градско.

Упатство за постапка за пријавување и заштита на ученик жртва на која било од формите на насилство, злоупотреба и занемарување

Упатство-за-постапката-за-пријавување-и-заштита-на-ученик-жртва-на-која-било-од-формите-на-насилство-злоупотреба-и-занемарувањеПреземи

Повеќе

Основната цел на нашето училиште е градење на високо квалитетна настава со мотивиран и професионален наставен кадар, насочен кон визијата за современа настава и учење во 21-от век

На ден 3.11.2022г. и 4.11.2022г. во нашето училиште е проследена првата дводневна обука од Програма 12 “Примена на иновативни интегрирани пристапи во наставата”. Акредитираната обуката е во организација на Министетството за образование и наука и Бирото за развој на образованието и е реализирана од страна на Акредитираниот провајдер Академија ЦЕС(Прва …

Повеќе

Подигнувањето на еколошката свест кај најмладата популација, е важен предуслов за заштита на животната средина и околината во која живееме. Секое дете и секој човек има право на чиста и здрава животна средина

Учениците од предметна настава, членови во Еко клубот и учениците од одделенска настава членови на Еколошката секција го разубавија нашиот училишен двор со засадување на цвеќиња

Повеќе

Во нашето училиште преку различни работилници со учениците од прво до петто одделение се одбележа Светскиот ден на јаболкото како дел од кампањата “Здрава храна за детство без мана”

Целта на овие активности беше да се поттикне свеста кај најмладите за конзумирање на здрава храна!!!

Повеќе