Дома / Рената Димитриевски

Рената Димитриевски

Наставник по Англиски јазик.

20-25.05.2020 Angliski za Prvo – Transport

Цели на часот се ученикот да научи поими за превозни средства.Правилно да ги изговара и применува во реченици. ПОгледнете ги видеата, научете ја песничката The wheels on the Bus и неколку пати извежбајте ја вежбата со сликите и аудио записите. Песните и вежбата Ви се во прилог на оваа објава. …

Повеќе

12- 16.05.2020 Angliski Jazik za chetvrto

ППТ-Сегашно-обично-време-одречна-форма-квизПреземи Сегашно-обично-време-одречна-форма-и-вежбаПреземи Погледнете ги презентациите за сегашно просто време Present Simple Tense- одречна форма и речениците кои се со пополнување на крај од презентацијата напишете ги и пратете ги кај teacher.

Повеќе