Дома / Е-НАСТАВА / 4 – ТО ОДДЕЛЕНИЕ

4 – ТО ОДДЕЛЕНИЕ

Разлика меѓу сегашно просто време и сегашно трајно време

Ученици, изгледајте го внимателно видеото во кое е објасната разликата меѓу сегашно просто и сегашно трајно време. Потоа, обидете се да ја решите вежба 5 на стр.75 од учебникот и вежба 2 на стр.82 од учебникот.

Повеќе

Презентација на вокабулар за професии и занимања

Ученици, внимателно изгледајте ги и ислушајте ги сите три видеа за професии и занимања. Зборовите напишете си ги во тетратките. jobs-and-occupationsПреземи Преземете го документот и извежбајте ги новонаучените зборови.

Повеќе