Дома / Uncategorized / Конкурс за избор на ученик – првенец на генерација за учебната 2021/2022!

Конкурс за избор на ученик – првенец на генерација за учебната 2021/2022!

Право на учество имаат ученици од деветто оделение кои ги исполнуваат следниве услови:

📌 Да покажуваат примерен однос во училиштето и надвор од него.

📌Да имаат континуиран одличен успех.

📌Да имаат учествувано на училишни натпревари (интерни- училишни, општински, регионални, државни, меѓународни)

📌 Да имаат освоено награди, дипломи, признанија, благодарници.

📌Активно да учествуваат во слободни ученички активности, во воннаставни активности, како и во работата на ученичките организации и училиштето воопшто.

‼️Учениците кои ги исполнуваат горенаведените услови да се обратат кај своите класни раководители за дополнителни информации и помош при подготовка на документите.

‼️Потребните документи да се достават електронски на следниот е-mail damegruev.pps@yahoo.com најдоцна до 03.06.2022.

Документите да содржат:

🔺️Пријава до комисијата

🔺️Копии од дипломи, пофалници, благодарници и сл.

🔺️ Комисијата ќе ги разгледа пристигнатите документи и според правилникот на училиштето за бодување, ќе состави кандидатска листа за избор на ученик-првенец на генерација.

➡️Наставничкиот Совет, на крајот од учебната година, ќе го прогласи ученикот-првенец на генерација.

http://damegruevgradsko.mk/wp-content/uploads/2021/06/Prijava-prvenec-na-generacija-2021.pdf?fbclid=IwAR35tLFfq-c-8M98OmuUyIWpDBnQ2omB8CJ5HQI6lz7Qc3nbjltKQSiKczI

За Вања Јовановска

Педагог во ООУ Даме Груев Градско.

Провери

Резултати од државниот натпревар по англиски јазик!

Честитки до нашите ученици Марија Бешовска, Надја Лазова, Иван Трендафилов кои на регионалниот натпревар по …

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена.