Дома / Uncategorized

Uncategorized

ПРЕПОРАКИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ВО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЈА ОД COVID – 19 (КОРОНАВИРУС)

ПРЕПОРАКИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ВО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЈА ОД COVID – 19 (КОРОНАВИРУС) Прогласената пандемија во светот, изолацијата, физичкото дистанцирање и ограничувањата на движењето заради спречување на ширењето на вирусот Ковид 19 (коронавирус) драстично го променија нашиот секојдневен живот. Почитувани родители и ученици, сите треба да бидеме претпазливи и да ги …

Повеќе

ИЗВЕСТУВАЊЕ за видот на настава во учебната 2020-21 година

И З В Е С Т У В А Њ Е !!!Врз основа на доставеното барање од основачот на ООУ„Даме Груев“, до Комисијата за разгледување на поднесени барања за започнување на настава со физичко присуство, а имајќи ја во предвид епидемиолошката состојба во регионот, вкупниот број на ученици, хигиенско санитарните …

Повеќе

08-06-2020 обработка на текст „Последен час “

Прочитајте го внимателно текстото! Размислете за причини и последици кои се согледуваат во овој текст и дополнете ја табелета според барањето. Доцртајте уште 4 реда во колоната и запишете уште 4 причини и последици кои сте ги согледале во текот на вашето образование во овие 5 години. Нека биде ваше …

Повеќе

08-06-2020 обработка на текст „Последен час “

Прочитајте го внимателно текстото! Размислете за причини и последици кои се согледуваат во овој текст и дополнете ја табелета според барањето. Доцртајте уште 4 реда во колоната и запишете уште 4 причини и последици кои сте ги согледале во текот на вашето образование во овие 5 години. Нека биде ваше …

Повеќе

03-06-2020 Ибро Фиуљанин -Обработка на текст ,,Емил и детективите,, – (103,104,105)

Запишете ги прашањата и одговорите кои се дадени во оваа видео лекција во вашите тетратки. Сработете ја зададената домашна задача! -продолжете го расказот по ваша замисла!Бидете креативни и досетливи !

Повеќе

03-06-2020 Маре Аризанова -Обработка на текст ,,Емил и детективите,, – (103,104,105)

Запишете ги прашањата и одговорите кои се дадени во оваа видео лекција во вашите тетратки. Сработете ја зададената домашна задача! -продолжете го расказот по ваша замисла!Бидете креативни и досетливи !

Повеќе