Тематско повторување

Активности за периодот: 20.04-24.04

Потсетете се на поимите:

  • Париска мировна конференција, Кинеска револуција, студена војна, социјализам, НАТО пакт, Варшавски пакт. Социјализам, пролетеријат,самоуправување, транзиција.

Одговорете на следниве прашања: (обидете се да не користите помошна литература)

1. Западна Европа потпаѓа под влијание на САД ?

А) ДА    Б ) НЕ

2. На 25 април 1945 год во Њујорк била формирана ООН ?

А) ДА     Б)  НЕ

3. Париските мировни договори траат од  ( 1946 – 1947 ) год ?

А ) ДА    Б )  НЕ

4. Северо атланскиот пакт НАТО  го сoздал  СССР ?

А ) ДА    Б )   НЕ

5. Европската унија има знаме на кое се наоѓаат 12 sвезди ?

А)  ДА     Б )  НЕ

6. Перестројката во СССР ја води Михаил Горбачов ?

А ) ДА      Б ) НЕ

7. Распадот на Југославија завршува во 1991 год ?

А ) ДА     Б ) НЕ

8. На челона Демократската партија во Албанија застанува Сали Бериша ?

А ) ДА       Б ) НЕ

Одговорите пратете ги на nackovkiro@gmail.com

За Киро Нацков

Наставник по Историја, Граѓанско образование, Етика, Иновации.

Провери

Повторување за : Образованието, науката и култтурата

Активности за периодот од: 18.05-22.05 Цели: утврдување на веќе стекнатите знаења; учениците да знаат за …

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *