Дома / Новости / Обука на наставниците за Националната платформа за учење од далечина

Обука на наставниците за Националната платформа за учење од далечина

Денес во нашето училиште согласно насоките од Министерство за образование и наука, за планот на активности за имплементација на Националната платформа за учење на далечина, започна дисеминација на претстојните обуки кои ќе траат од 21-23.9.2020г. Дисеминацијата беше спроведена од страна на училишните обучувачи Милка Петкова, Дамијан Манев, Маре Аризанова-заменски обучувач (секундарно ниво на обучувачи) кои беа номинирани од страна на училиштето, и кои посетуваа обука од сертифицирани национални обучувачи (примарно ниво на обучувачи).

За ООУ "Даме Груев" Градско

Провери

Подигнувањето на еколошката свест кај најмладата популација, е важен предуслов за заштита на животната средина и околината во која живееме. Секое дете и секој човек има право на чиста и здрава животна средина

Учениците од предметна настава, членови во Еко клубот и учениците од одделенска настава членови на …

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена.