Дома / Милан Кочовски

Милан Кочовски

Наставник по Француски јазик.

Exprimer la condition – Искажување услов

ЧАС БРОЈ 7 – Exprimer la condition – Искажување услов (продлабочување на компетенциите за искажување на некој услов преку претпоставка која се однесува на идно време а условот има мали шанси да се реализира).Првиот час на оваа тема е работен со мене (страна 33 во учебникот).Оваа наставна единица се наоѓа …

Повеќе