Дома / Е-НАСТАВА / 3 - ТО ОДДЕЛЕНИЕ / АНГЛИСКИ ЈАЗИК ЗА 3 ТО ОДД

АНГЛИСКИ ЈАЗИК ЗА 3 ТО ОДД

Утврдување на темата

RevisionПреземи Ученици, го преземате гореприкачениот документ. Во првата задача ја слушате следната аудио снимка и го заокруживате она што ќе го слушнете. Во втората задача, ја нумерирате секоја сликичка како што ќе го слушнете нејзиниот опис на следната аудио снимка. Во задача број 3 го пополнувате текстот со зборовите дадени …

Повеќе

Проект – училишна униформа

Ученици, отворете на стр.66 од учебникот и поглднете ја активност 17. Ваша задача е да одберете од дадената облека за да ја креирате вашата училишна униформа што би сакале да ја имате. Ја цртате одбраната униформа во тетратките и пишувате реченица со I’m wearing… Потоа, го преземате документот подолу. Во …

Повеќе

Вежби – Што носиш?/Носам…

What-are-you-wearing-Преземи Ученици, го преземате документот и го вежбате вокабуларот за облека, како и прашањата и одговорите за како си облечен. Имено, во задача 3 ги поврзувате зборовите со облеката на децата што ја носат. Во задача 4 ги дополнувате речениците гледајќи ги децата што се облечени во задача 3. Во …

Повеќе

Презентација на вокабулар за облека

Ученици, отворете на стр.60 од учебникот и во активност 2 ги слушате новите зборови за облека (на аудио снимката подолу) и ги запишувате во тетратката. Следно, да ги извежбате новите зборови, го симнувате документот подолу. Испринтајте си го или нацртајте во тетратките. Во првата активност го боите девојчето, како што …

Повеќе

Повторување и утврдување на темата

Повторување-третоПреземи Ученици, преземете го документот со вежбите за повторување. Ја слушате внимателно првата вежба. Доколку она што ќе го слушнете за секоја сликичка е точно ставате знак √, а доколку е неточно ставате знак x во квадратчето до сликата. Ја слушате втората вежба исто така. Како ќе го слушнете описот …

Повеќе

Кажување на часот – обработка; Вежби – кажување цели часови

Ученици, изгледајте го и ислушајте го видеото. Во вашите тетратки, препишете ги сите часови како се кажуваат. Потоа, напишете колку е часот (What time is it?) за следниве часови: 11:00; 5:00; 8:00; 2:00; 12:00.

Повеќе