Дома / Ибро Фиуљанин

Ибро Фиуљанин

Наставник по одделенска настава.

08-06-2020 обработка на текст „Последен час “

Прочитајте го внимателно текстото! Размислете за причини и последици кои се согледуваат во овој текст и дополнете ја табелета според барањето. Доцртајте уште 4 реда во колоната и запишете уште 4 причини и последици кои сте ги согледале во текот на вашето образование во овие 5 години. Нека биде ваше …

Повеќе

03-06-2020 Ибро Фиуљанин -Обработка на текст ,,Емил и детективите,, – (103,104,105)

Запишете ги прашањата и одговорите кои се дадени во оваа видео лекција во вашите тетратки. Сработете ја зададената домашна задача! -продолжете го расказот по ваша замисла!Бидете креативни и досетливи !

Повеќе

27-05-2020 -ЛИКОВНО ОБРАЗОВАНИЕ- Дизајн и визуелна комуникација- Орнамент: шара (80)

Орнамент претставува украс, шара. Тој може да бидедводимензионален (текстил, хартија ) и тродимензионален(архитектура, скулптура). Може да претставува геометриски илипоедноставни форми на растенија или животни ИЗРАБОТЕТЕ ЦРТЕЖ НА ОВАА ТЕМА! ЕВЕ ВИ НЕКОЛКУ ПРИМЕРИ:

Повеќе

28-05-2020 -Глобален свет и сообраќај (98,99)

Прочитајте ја прво цела лекција! Потоа нацртај ја во тертаката тебелата што е на стр.98 и со симболите „X“ и „√“ поплни според твоите сознанија или размислувања-заклучоци . Одговори на прашањето: Зошто денес грешките во работат на компјутерите се нарекуваат БУБАЧКИ?Промени

Повеќе

29-05-2020 -Вредност што најчесто се појавува во една група податоци – мод

нацртајте ја табелата на стр. 138 и решете ги 1 задача под а) и 2 задача цела во вашите тетратки со препишување на барањата! МОД е вредноста која што најчестосе појавува во една група податоци)

Повеќе