Дома / Е-НАСТАВА / 4 – ТО ОДДЕЛЕНИЕ

4 – ТО ОДДЕЛЕНИЕ

04.06.2020-Кој ќе го чува училиштето од Горјан Пртревски-обработка

-Прочитај те си го внимателно текстот. а потоа определете тема,време,место,ликови -Поделете го на логички целини и определета наслов за истите -Одговорете ги прашањата за текстот на стр.158 од учебникот

Повеќе

Разлика меѓу сегашно просто време и сегашно трајно време

Ученици, изгледајте го внимателно видеото во кое е објасната разликата меѓу сегашно просто и сегашно трајно време. Потоа, обидете се да ја решите вежба 5 на стр.75 од учебникот и вежба 2 на стр.82 од учебникот.

Повеќе