Дома / Верица Манева

Верица Манева

Наставник по одделенска настава.

08.06.2020г. Час на одделенска настава ,,Безбедно однесување во околината,,

1.Во секојдневното опкружување се среќаваме со безброј потенцијално опасани ситуации. За дел од нив знаеме дека се опасни, за дел не сме сигурни , а за дел воопшто не знаеме. 2 Колку повеќе знаеме за таквите ситуации толку повеќе потенцијалот за ризик е сведен на минимум. 3.Алатите или машините од …

Повеќе

08.06.2020г Македонски ,,Последниот час,,-обработка на текст стр. 160

План за работа Место: Во шумата Време:Последниот ден од школската година Тема:Крајот на учебната година 1.Кои ликови се сретнуваат во овој тескот? – Самовилата и малите самовилчиња 2.Како одговарале самовилчињата на поставените прашања? -Во еден глас 3.Дали наставничката била задоволна од наученото од самовилчињата? -Да, била задоволна и сите биле …

Повеќе

08.06.2020г Час на одделенска заедница Безбедно -небезбедно

Да наброиме некои материјали кои ги сретнуваме во секојдневниот живот. Цигари,средства за чистење, таблети, кактус, шприц, банкноти, оштетен приклучок за ел. енергија, пакување смоки, парче стакло, рѓосана шајка, петарди, отров за глувци, средства за прскање. Да споменеме какви опсаности можат да предизвикаат. 1.Цигарите знаеме дека се штетни по човековото здравје, …

Повеќе

03.06.2020г,, Емил и детективите,,-извадок од истоимениот роман

Тема:Емил е неговата верна дружина Главен лик:Емил Време: Еден обичен ден Место:Пред холелот Крајд Порака:Силата е секогаш поголема кога е сплотена За домашна работа: 1. Направете табела со што ви се допадна, а што не во овој текст. 2.Направете табела со именки, придавки, глаголи и заменки.

Повеќе