Дома / Силвана Цветкова

Силвана Цветкова

Наставник по Математика

Веројатност, скала на веројатност

Ја започнуваме последната тема 2Д Работа со податоци и решавање проблеми. Денешната лекција ја има на едуино платформата Веројатност, скала на вредност https://youtu.be/TzXHMAqf8Mk и во учебникот на страна 265- 268. Внимателно разгледајте ја содржината и примерите и решете ги 1 и 2 задача на стр266 и 1 и 2 зад …

Повеќе