Дома / Маја Милосављевиќ

Маја Милосављевиќ

Наставник по одделенска настава.

04.06.2020-Кој ќе го чува училиштето од Горјан Пртревски-обработка

-Прочитај те си го внимателно текстот. а потоа определете тема,време,место,ликови -Поделете го на логички целини и определета наслов за истите -Одговорете ги прашањата за текстот на стр.158 од учебникот

Повеќе