Дома / Е-НАСТАВА / 8 - МО ОДДЕЛЕНИЕ / ИСТОРИЈА ЗА 8 МО ОДД.

ИСТОРИЈА ЗА 8 МО ОДД.

Тематско повторување

Активности за периодот од: 25.05-29.05 Цели: Утврдување на веќе стекнатите знаења Смилевски конгрес Странскиот печат известува за востанието Црешовото топче 1.Во какви општествени услови се појавило Младотурското движење ? Кои беа целите на Младотурската револуција ?Дали Младотурците останале доследни на своите политички определби ?Која беше улогата на Балканскиот сојуз ?Какви …

Повеќе

Повторување за Илинденското востание и Крушевската Република

Активности за периодот од: 25.05-29.05 Цели: учениците да знаат за Причините за востаниетоПодготовките за подигање на востаниетоТекот на востаниетоЗадушувањето на востаниетоОслободувањето на КрушевоОрганизацијата на КрушевскатарепубликаКрушевскиот МанифестКрајот на Крушевската Република Комити За домашно Кои се причините за кревање на востание во Македонија против османлиите ?Зошто Гоце Делчев беше против кревање на …

Повеќе

Повторување за Македонија во балканските војни , Македонија во веремето на Младотурската револуција и Афирмација на националната мисла за создавање на Македонска држава

Активности за периодот од: 18.05-22.05 Цели: учениците да знаат за Учеството на македонците во Првата и Втората балканска војнаЛондонскиот мировен договор и одлуките неговиБукурешкиот мировен договор и последиците за Македонија од истиотРеакциите на македонската јавност од одлуките на Лондонскиот и Букурешкиот мировен договорМладотурското движе во МакедонијаПолитичкото организирање и дејствување на …

Повеќе

Повторување за Афирмација на националната мисла за создавање на Македонска држава

Активности за периодот од: 18.05-22.05 Цели: учениците да знаат за Македонската активност во Петроград  Картата на Македонија објавена од Димитрие Чуповски во Петроград Првиот Меморандум за независноста на Македонија Улогата на Крсте Петков Мисирков во македонската  историја Најзначајно дело напишано од раката на Крсте Петков Мисирков е книгата „За македонцките …

Повеќе

Афирмација на националната мисла за создавање на Македонска држава

Активности за периодот од: 11.05-15.05 Цели: учениците да знаат за Македонската активност во Петроград Картата на Македонија објавена од Димитрие Чуповски во ПетроградПрвиот Меморандум за независноста на МакедонијаУлогата на Крсте Петков Мисирков во македонската историја Димитрија Чуповски Крсте Петков Мисирков Меморандумот за независна Македонија (1913) За домашно 1. Каде и кога …

Повеќе

Повторување за Македонија во балканските војни и Македонија во времето на Младотурската револуција

Активности за периодот од: 11.05-15.05 Цели: учениците да знаат за Учеството на македонците во Првата и Втората балканска војнаЛондонскиот мировен договор и одлуките неговиБукурешкиот мировен договор и последиците за Македонија од истиотРеакциите на македонската јавност од одлуките на Лондонскиот и Букурешкиот мировен договорМладотурското движе во МакедонијаПериодот на младотурското владеење во …

Повеќе

Повторување за Македонија во Балканските војни

Активности за периодот од: 04.05-08.05 Цели: учениците да знаат за  Учеството на македонците во Првата и Втората балканска војнаЛондонскиот мировен договор и одлуките неговиБукурешкиот мировен договор и последиците за Македонија од истиотРеакциите на македонската јавност од одлуките на букурешкиот мировен договор Балканските војни На 1 март 1913 година, претставниците на македонската колонија во Петроград, Георги …

Повеќе