Дома / Е-НАСТАВА / 7 – МО ОДДЕЛЕНИЕ

7 – МО ОДДЕЛЕНИЕ

Читање со разбирање – Ајде да ги спасиме дивите животни во нашиот свет!/ Вокабулар за загрозени животни

lets-save-the-wild-animals-of-our-worldendangered-reading-comprehension-exercises_77186_1Преземи Ученици, преземете го прикачениот документ. Прочитајте го текстот за загрозени животни и истите напишете ги во тетратките. Потоа, одговорете ги прашањата според тоа колку сте го разбрале од текстот. За оние зборови кои не можете да сфатите што значат, пишете ми.

Повеќе

Изготвување на Речник на помалку познати зборови

Активности за периодот од: 25.05-29.05 Цели: учениците да знаат за Помалку познати зборови што се користат во историјата За домашно – Напишете го значењето на овие помалку познати зборови Арач – ____________________Афтокефална црква – _________Епархија – __________________Епископ – __________________Житие – ____________________Исламизација – ______________Ислам _ ____________________Коран – ____________________Оџа – ______________________Раја – …

Повеќе

Повторување за Животот и културата во Македонија од XV век до XVIII век , Положбата на Охридската арлихиепископија во Османлиската држава

Активности за периодот од: 25.05-29.05 Цели: учениците да знаат за Цркви и манастирите како носители на културата во МакедонијаКнижевните центри во МакедонијаКои биле првите учители во МакедонијаРазвојот на архитектурата МакедонијаРазвојот на уметноста во МакедонијаПоложбата на Охридската архиепископија под власта на ОсманлиитеПроменпскитите што ги направиле Османлиите спрема ОхридскатаархиепископијаВврските на Охридската архиепипскоијпа …

Повеќе

Веројатност, скала на веројатност

Ја започнуваме последната тема 2Д Работа со податоци и решавање проблеми. Денешната лекција ја има на едуино платформата Веројатност, скала на вредност https://youtu.be/TzXHMAqf8Mk и во учебникот на страна 265- 268. Внимателно разгледајте ја содржината и примерите и решете ги 1 и 2 задача на стр266 и 1 и 2 зад …

Повеќе

Teматско повторување

Активности за периодот од: 18.05-22.05 Цели: Утврдување на веќе стекнатите знаења За домашно 1. Кои биле главни жаришта на културата по ппотпаѓањето на Македонија под османлиска власт ? 2. Кои биле познати книжевни центри во Македонија ? 3. Кои јазик се негувал во црквите и манастирите ? 4. Кога била …

Повеќе