Дома / Е-НАСТАВА / 6 - ТО ОДДЕЛЕНИЕ / ИСТОРИЈА ЗА 6 ТО ОДД.

ИСТОРИЈА ЗА 6 ТО ОДД.

Пропаѓање на Римската држава

Активности за периодот од: 25.05-29.05 Цели: учениците да знаат за Внатрешните причини кои довеле до слабеење на римската државаНадворешните причини кои довеле до слабеење на римската државаПоделбата Римското ЦарствоПропаѓање на Западното Римско Царство Поделбата на Римското царство За домашно Каи се надворешни причини што довеле до слабеење на римската држава …

Повеќе

Повторување за Kултурата во времето на Римското владеење

Активности за периодот од: 25.05-29.05 Цели: учениците да знаат за Романизација на балканските земји и МакедонијаГрадењето на патишта и мостовиОстатоците што се наоѓаат денес во Македонија град од таа римска култура Виа Игнација За домашно Како се ширела Романизацијата на балканските земји и Македонија ?Кое население римјаните го населувале на …

Повеќе

Истражување античкиот град Стоби изработка на презентација

Активности за периодот од: 18.05-22.05 Цели: учениците да знаат за Местоположбата на античкиот град СтобиОстатоците што се наоѓаат во античкиот град Стоби Перистерска куќа во Стоби Дел од градот Стоби Мозаик во Стоби Дел од градот Стоби За домашно напишете есеј или направете презентација за античкиот локалитет Стоби кај Градско, …

Повеќе

Kултурата во времето на Римското владеење

Активности за периодот од: 18.05-22.05 Цели: учениците да знаат за Романизација на балканските земји и МакедонијаГрадењето на патишта и мостовиОстатоците што се наоѓаат денес во Македонија град од таа римска култура Стоби Аквадукт крај Скопје За домашно  1. Како се ширела Романизацијата на балканските земји и Македонија  2 .Кои допринесувал …

Повеќе

Повторување за Појава и ширење на Христијанството на Балканот и во Македонија

Активности за периодот од: 11.05-.15.05 Цели: за учениците – утврдување  на веќе стекнатите знаења. Да знаат за: Ширењето на Христијанството во Македонија Престолот на Апостол Павле во Македонија Центрите на христијанството во Македонија Ширењето на христијанството во Илирик Св.Јован Каное – Охрид  апостол Павле се наоѓал во Троада, му се …

Повеќе

Истражување Апостол Павле во Македонија

Активности за периодот од: 11.05-15.05 Апостол Павле Апостол Павле, познат и како Свети Павле или Павле од Тарс-еден од најважните апостоли во проповедењето и распространувањето на христијанството. Популарно се претпоставува дека името на Саул се променило кога станал следбеник на Исус Христос[13][14]. Неговото еврејско име било „Саул“. Според Дела на светите апостоли, тој го наследил римското државјанство од …

Повеќе

Појава и ширење на Христијанството на Балканот и во Македонија

Активности за периодот од: 04.05-08.05 Цели учениците да знаат за:  Ширењето на Христијанството во МакедонијаПрестолот на Апостол Павле во МакедонијаЦентрите на христијанството во МакедонијаШирењето на христијанството во Илирик  Апостол Павле во Македонија бил четирипати Апостол Павле Своето прво патување надвор од Азија, апостол Павле го направил во Македонија. Тоа започнало во 51 година, а завршило во 54 година …

Повеќе