Дома / Е-НАСТАВА / 5 - ТО ОДДЕЛЕНИЕ / ОПШТЕСТВО ЗА 5 ТО ОДД.

ОПШТЕСТВО ЗА 5 ТО ОДД.

16.04.2020гРепублика Македонија и европската интеграција

Техника-Бура од идеи: Европа-набројуваме држави кои се наоѓаат на континентот Европа.План за работа:1.Европа е континент со многу земји, од најмали до најголеми.2.Европската Унија е меѓувладина и наднационална заедница на демократски земји членки.3.Европската Унија сочинуваат и дваесет и седум европски земји, но таа е отворена за проширување со нови држави.За дома …

Повеќе