Дома / Е-НАСТАВА / 4 - ТО ОДДЕЛЕНИЕ / АНГЛИСКИ ЈАЗИК ЗА 4 ТО ОДД.

АНГЛИСКИ ЈАЗИК ЗА 4 ТО ОДД.

Разлика меѓу сегашно просто време и сегашно трајно време

Ученици, изгледајте го внимателно видеото во кое е објасната разликата меѓу сегашно просто и сегашно трајно време. Потоа, обидете се да ја решите вежба 5 на стр.75 од учебникот и вежба 2 на стр.82 од учебникот.

Повеќе

Презентација на вокабулар за професии и занимања

Ученици, внимателно изгледајте ги и ислушајте ги сите три видеа за професии и занимања. Зборовите напишете си ги во тетратките. jobs-and-occupationsПреземи Преземете го документот и извежбајте ги новонаучените зборови.

Повеќе

Вокабулар за атмосферски прилики

whats-the-weather-likeПреземи Ученици, изгледајте ја и ислушајте ја презентацијата за кажување какво е времетo надвор. Напишете си ги зборовите со цртежите во тетратките. Следно, на стр.69 од учебникот, ја работите задача 4. Ја слушате аудио снимката (што е прикачена подолу) и ги поврзувате градовите со точното време. Како што веќе ви …

Повеќе

12- 16.05.2020 Angliski Jazik za chetvrto

ППТ-Сегашно-обично-време-одречна-форма-квизПреземи Сегашно-обично-време-одречна-форма-и-вежбаПреземи Погледнете ги презентациите за сегашно просто време Present Simple Tense- одречна форма и речениците кои се со пополнување на крај од презентацијата напишете ги и пратете ги кај teacher.

Повеќе

Разработка на сегашно трајно време

present-continuousПреземи Ученици, изгледајте ја прикаченава презентацијата во која ви се прикажани формите на сегашно трајно време.Истите препишете ги во тетратките. Следно, изгледајте го ова видео, во кое ќе заклучете кога се употребува ова време. Како што ќе видите, сегашно трајно време се употребува за дејствија кои се случуваат во моментот …

Повеќе

Презентација на вокабулар – секојдневни активности

Ученици, отворете на стр.64 од учебникот и слушнете ги зборовите за секојдневни активности во задача 1. Напишете си ги во тетратките и гледајќи ја сликата напишете го и преводот. Потоа, отворете на стр.67 од учебникот и слушнете ги зборовите исто така за секојдневни активности во задача 3. И овие зборови …

Повеќе