Дома / Е-НАСТАВА / 1 - ВО ОДДЕЛЕНИЕ / МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ЗА 1 ВО ОДД.

МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ЗА 1 ВО ОДД.

04.06.2020-Интерпретација на поетска творба

Со помош на Вашите родители прочитајте ја стихотворбата ,разговарајте за содржината.Потоа илустрирајте ја содржината.и илустрацијата пратетеја тука. https://read.bookcreator.com/r8tlvKuEQWT88VdJZzcxeQc9GcN2/96joESjETqOU7BeZfhUK4Q?fbclid=IwAR0VFB5QbNKlxqa1e0wJNOWbjVT8un70d2nz248piSmhraf4Qp1qYnMOzbo

Повеќе

03.06.2020-Активности со букви

Симнете ја презентацијата ,со лев клик и влечење секоја слика стави ја под буквата на која започнува таа,потоа сликајте и пратете тука еден слајд. а за крај слушнетеја и песничката за азбуката. Ајде-да-ги-повториме-буквитеПреземи

Повеќе

02.06.2020-Проверка на стекнатите знаења за изучените букви

Да си поиграме и провериме,што научивме? https://wordwall.net/resource/2212888/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d1%83%d0%ba%d0%b2%d0%b0 Од-буква-до-зборПреземи Пратете по еден слајд од презентацијата тука ,да видиме што научивме ?

Повеќе

29.05.2020-Препознавање на буквата Џ

Проследете ја е-книгата,разговарајте за содржината,потполнете во учебникот и напишет 5 реда со буквата Џ. внимавај на убавото пишување https://read.bookcreator.com/NuE3qxg3FCTwnxg0ombA5neMmez1/GRdK9Wx_SjGLfqVuJTcq6Q?fbclid=IwAR2T9esZPLKgWZ3iIccLEDXujE7Tt-BjQDDT4piUQGL5SSRg6NVRnzOGJB8

Повеќе

27.05.2020-Препознавање на буквата Ц

Добро утро.Денеска македонски јазик продолжуваме со буквите Препознавање на буквата Ц. Проследете ја е-книгата,разговарајте за содржината,потполнете во учебникот и напишете 5 реда со буквата Ц. внимавај на убавото пишување. https://read.bookcreator.com/npaeQvGnBqNNXT5ThVTikQLUAfs1/xtp2s6GUTuyy6gC18RUpaA?fbclid=IwAR0OCrg9H2rtpsypGatSwqJ2iZNiaCScoyGlTSvLqoO1DZ-Dhys2y1rawJA

Повеќе

26.05.2020-Препознавање на печатната буква Х

Проследете ја е-книгата,разговарајте за содржината,потполнете во учебникот и напишет 5 реда со буквата Х. внимавај на убавото пишување. https://read.bookcreator.com/4QdftcVpWIQgkBgr7A5nxlGvY6E3/7pVlBrQ0R1qmJ5frI5kZWg?fbclid=IwAR0PJ-utio2AaPqBM9VMbzGdHq6kQEMFJ97dnxqcHbXmVAClQIb5m-TCzwo

Повеќе

22.05.2020-Препознавање на печатната буква Ф

Добро утро дечиња,денеска ќе продолжиме со печатните буквиПрепознавање на печатната буква ФПроследете ја е- книгата.потполнете во учебникот и напишете пет реда со буквата Ф,внимавајте на редоследот и правецот на линиите кои ја формираат оваа буква,истиот ви е прикажан на крајот на е-книгата. https://read.bookcreator.com/NuE3qxg3FCTwnxg0ombA5neMmez1/QHRucFEYSVC01VThRmA8pA?fbclid=IwAR3tIiZOuMETpcvmr2NYSV-EcONbZkjEVkZ3Ivslor1eSfLkPR8n8cRPXc0

Повеќе