Дома / Е-НАСТАВА

Е-НАСТАВА

08.06.2020 Веројатност на настан

Прв час од оваа лекција.Лекцијата во учебникот е со име:-ВеројатностВо збирката лекцијата е со име: Веројатност (стр.141)Задача на учениците е:-да ја прочитаат споменатата лекција, посебно текстот со жолта позадина.-Од учебникот од лекцијата Веројатност да ја решат задача 1 и 2;-Од збирката да решат на стр.141, 1, 2 и 3 задача;Домашното …

Повеќе

08.06.2020г. Час на одделенска настава ,,Безбедно однесување во околината,,

1.Во секојдневното опкружување се среќаваме со безброј потенцијално опасани ситуации. За дел од нив знаеме дека се опасни, за дел не сме сигурни , а за дел воопшто не знаеме. 2 Колку повеќе знаеме за таквите ситуации толку повеќе потенцијалот за ризик е сведен на минимум. 3.Алатите или машините од …

Повеќе

08.06.2020г Македонски ,,Последниот час,,-обработка на текст стр. 160

План за работа Место: Во шумата Време:Последниот ден од школската година Тема:Крајот на учебната година 1.Кои ликови се сретнуваат во овој тескот? – Самовилата и малите самовилчиња 2.Како одговарале самовилчињата на поставените прашања? -Во еден глас 3.Дали наставничката била задоволна од наученото од самовилчињата? -Да, била задоволна и сите биле …

Повеќе