Дома / Мирјана Таскова

Мирјана Таскова

Наставник во одделенска настава.

04.06.2020-Интерпретација на поетска творба

Со помош на Вашите родители прочитајте ја стихотворбата ,разговарајте за содржината.Потоа илустрирајте ја содржината.и илустрацијата пратетеја тука. https://read.bookcreator.com/r8tlvKuEQWT88VdJZzcxeQc9GcN2/96joESjETqOU7BeZfhUK4Q?fbclid=IwAR0VFB5QbNKlxqa1e0wJNOWbjVT8un70d2nz248piSmhraf4Qp1qYnMOzbo

Повеќе

04.06.2020-Помало и поголемо за 10

Денеска математика може да поиграме малку https://www.liveworksheets.com/xp721041kr?fbclid=IwAR3A49vt5hgFwG94R5-KPknpJmwvxJ1j5_T8D6P3ydJUdB0CI9EucQRsdQA https://www.liveworksheets.com/worksheets/mk/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%B8/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BE_%D0%B7%D0%B0_10_sa720450ij?fbclid=IwAR1_NsLpepoKmlUljns1ETPkqNJrGnAhNbJm0-xqbQ0ZnzlvDR7_ZT7kKpc

Повеќе

03.06.2020-Повторување за сообраќај

Преку следење на оваа е-сликовница ќе повториме Како треба да се однесуваме на улица а воедно ќе се запознаеме со некои сооб,знаци.а на крај со ваша помош решете го наставниот лист за сообракај. https://stepbystep.org.mk/WEBprostor/slikovnici/Na%20Gradskite%20Ulici%20MK/NaGradskiteUlici.html?fbclid=IwAR05l0DIVOvR9qxZQohJPTLC7JmLmC1lrGTj9uWxubqK6nqeUpIW61aaLak

Повеќе

03.06.2020-Активности со букви

Симнете ја презентацијата ,со лев клик и влечење секоја слика стави ја под буквата на која започнува таа,потоа сликајте и пратете тука еден слајд. а за крај слушнетеја и песничката за азбуката. Ајде-да-ги-повториме-буквитеПреземи

Повеќе

02.06.2020-Проверка на стекнатите знаења за изучените букви

Да си поиграме и провериме,што научивме? https://wordwall.net/resource/2212888/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%9a%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d1%83%d0%ba%d0%b2%d0%b0 Од-буква-до-зборПреземи Пратете по еден слајд од презентацијата тука ,да видиме што научивме ?

Повеќе