Дома / ФИНАНСИСКИ ДОКУМЕНТИ

ФИНАНСИСКИ ДОКУМЕНТИ

Завршни сметки

Завршни сметки 2020 Биланс на состојба и приходи и расходи во текот на годината 78719-2020-годинаПреземи 90313-2020-годинаПреземи Завршни сметки 2019 Биланс на состојба и приходи и расходи во текот на годината 78719-2019-годинаПреземи 90313-2019-годинаПреземи Завршни сметки 2018 Биланс на состојба и приходи и расходи во текот на годината 78719-2018-годинаПреземи 90313-2018-годинаПреземи

Повеќе