Дома / Е-НАСТАВА / 9 - ТО ОДДЕЛЕНИЕ / ИСТОРИЈА ЗА 9 ТО ОДД.

ИСТОРИЈА ЗА 9 ТО ОДД.

Повторување за: Културно – просветниот развој на Албанците во Македонија (1944 – 1991 ) година

Активности за периодот од: 25.05-29.05 Цели: утврдување на веќе стекнатите знаења Знаат за развојот на основното и средното образование на Албански јазик воМакедонијаЗнаат за развојот на високообразован научен кадар и на научните дејностиво Македонија Според официјалните податоци од југословенските пописи, кои се одржувале на секои 10 години, Албанците сочинувале 12% …

Повеќе

Културно – просветниот развој на Албанците во Македонија (1944 – 1991 ) година

Активности за периодот од: 25.05-29.05 Цели: учениците да знаат за Развојот на основното и средното образование на Албански јазик воМакедонијаРазвојот на високообразован научен кадар и на научните дејности во Македонија Албанци Населување на албанците во Македонија За домашно – Одговорете на прашањата што се на страна 150,одговорите пратете ги на …

Повеќе

Повторување за : Образованието, науката и култтурата

Активности за периодот од: 18.05-22.05 Цели: утврдување на веќе стекнатите знаења; учениците да знаат за Достигањата во сверата  на образованиетоФормирањето на најважните образовни и научни институции во  МакедониајаФормирањето на најважните институции во областа на културатаДостигањата во областа на културата МНТ (Македонски народен театар) Првиот македонски весник На третата седница на Президиумот …

Повеќе

Образованието, науката и култтурата

Активности за периодот од: 18.05-22.05 Цели: учениците да знаат за Достигањата во сверата  на образованиетоФормирањето на најважните образовни и научни институции во МакедониајаФормирањето на најважните институции во областа на културата МАНУ (Македонска академија на науки и уметности) Македонската академија на науките и уметностите (МАНУ) — национална научно-творечка установа основана на 23 февруари 1967 г. …

Повеќе

Повторување за Македонската православна црква

Активности за периодот од: 11.05.15.05 Цели: учениците да знаат за Процесот на осамостојувањето на МПЦКога и каде е донесена конечната одлука за прогласување на афтокефалноста на МПЦ како наследнчка на Охридската архиепископијаОрганизацијата и функционирањето на МПЦ За домашно – Истражувајте за сите Архиепископи кои ги имала Македонската Православна Црква од …

Повеќе

Македонската православна црква

Активности за периодот од: 11.05-15.05 Цели: учениците да знаат за Процесот на осамостојувањето на МПЦКога и каде е донесена конечната одлука за прогласување на афтокефалноста на МПЦ како наследнчка на Охридската архиепископијаОрганизацијата и функционирањето на МПЦ Грб на Македонска Православна архиепископија Во втората половина на X век, во рамките на Самуиловата …

Повеќе

Повторување за Самостојна и незвисна Македонија

Активности за периодот од: 04.05-08.05 Цели: учениците да знаат за Причините за распадот  на  ЈугославијаФормирањето на првата влада на Независна Република МакедонијаПромените во политичкиот и економски систем што ќе настанат во Република МакедонијаМеѓународната положба наМакедонија во светот Досегашни македонски претседатели За домашно – Истражувај за досегашните Претседатели на Република Македонија,напишете …

Повеќе