Дома / Е-НАСТАВА / 9 - ТО ОДДЕЛЕНИЕ / ГРАЃАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 9 ТО ОДД.

ГРАЃАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 9 ТО ОДД.

Државата и јавната администрација во функција на граѓаните

Цели на часот – Учениците да знаат да ги објаснуваат функциите и одговорностите на државната и јавната администрација Јавната администрација ги опфаќа сите државни институции кои служат како сервис од каде граѓаните добиваат услуги и ги остваруваат своите права кои им се гарантирани со закон. Административните службеници се делат на …

Повеќе

Изборите и демократските процеси во општеството

Активност за час 04.05 – 08.05 Цели на наставниот час – Да ја објаснува демократијата како процедура ,начин на мислење и постапување. Да се разбере врската меѓу изборите и демократските процеси во општеството. Според дефиницијата на Абрахам Линколн, „демократијата е управување на народот, од народот и за народот“. Во практика терминот …

Повеќе

Владеење на правото и правната држава (трет час)

Активност за час – 27.04 /01.05 Цели на наставниот час – Да го идентификува штетното влијание на корупцијата за развојотна личноста, групата и општеството.– Да анализира механизми за спречување на корупцијата и заштита од коруптивни дејства Активност за домашно – Дали можеби сте забележале или сте слушнале за некој сличен …

Повеќе

Владеење на правото и правната држава

Устав -највисок правен акт Цели на часот – Да се објасни поимот правна држава Резултати на часот -Набројување на карактеристики на една правна држава Да се знае – 1.Што значи право? 2.Што значи владеење на правото? 3.Што значи поимот правна држава? Одговорете дали се согласувате Со оглед дека немаме учебник …

Повеќе