Дома / Е-НАСТАВА / 9 - ТО ОДДЕЛЕНИЕ / АНГЛИСКИ ЈАЗИК ЗА 9 ТО ОДД.

АНГЛИСКИ ЈАЗИК ЗА 9 ТО ОДД.

Обработка на граматичка структура – индиректен говор

Ученици, внимателно изгледајте го видеото за правилата на индиректен говор. Како што ќе видите имате колона со реченици искажани во директен говор и колона со истите реченици искажани во индиректен говор.Воочете ги промените кои настануваат од директниот во индиректниот говор и истите запишете ги во тетратките. Уште да истакнам дека …

Повеќе