Дома / Е-НАСТАВА / 6 – ТО ОДДЕЛЕНИЕ

6 – ТО ОДДЕЛЕНИЕ

08.06.2020 Веројатност на настан

Прв час од оваа лекција.Лекцијата во учебникот е со име:-ВеројатностВо збирката лекцијата е со име: Веројатност (стр.141)Задача на учениците е:-да ја прочитаат споменатата лекција, посебно текстот со жолта позадина.-Од учебникот од лекцијата Веројатност да ја решат задача 1 и 2;-Од збирката да решат на стр.141, 1, 2 и 3 задача;Домашното …

Повеќе

03.06.2020 Примена на статистика во секојдневниот живо

Лекцијата во учебникот е со име:-Необични графикони (стр.75)-Уште необични графикони (стр.165)Во работната тетратка лекцијата е со име: Необични дијагреами(стр.86) Задача на учениците е:-да ги прочитаат споменатите лекции, посебно текстот со жолта позадина.-Од учебникот од првата лекција Необични графикони да ја решат задача 1; Од втората лекција Уште необични графикони да …

Повеќе

02.06.2020 Решавање проблеми со дијаграми, мода и ранг

Час за вежби, повторување од почетокот на оваа тема кој ќе опфати задачи од дијаграми, мода , медијана, ранг, аритметичка средина.Лекцијата во учебникот е со име:-Читање од столбест дијаграм-Читање од линиски дијаграм-Работа со податоци;-Медијана;-Аритметичка средина;Во збирката лекцијата е со име: Работа со податоци (стр.139); Медијана.Мода.Ранг.Аритметичка средина (стр.140)Задача на учениците е:-да …

Повеќе

Правилен редослед во реченицата – обработка

Ученици, изгледајте го видеото во кое е објаснат правилниот редослед на зборовите во една реченица. order-of-statements_19230_1Преземи Потоа, извежбајте го правилниот редослед во вежбите дадени во прикачениот документ.

Повеќе

01.06.2020 Мода, медијана, ранг и аритметичка средина на податоци

Лекцијата во учебникот е со име:-Работа со податоци;-Медијана;-Аритметичка средина;Во збирката лекцијата е со име: Медијана.Мода.Ранг.Аритметичка средина (стр.140)Задача на учениците е:-да ги прочитаат споменатите лекции, посебно текстот со жолта позадина.-Од втората лекција со наслов Медијана да ги решат задача 1,2,3, од третата лекција Аритметичка средина да ги решат 1, 2 и …

Повеќе