Дома / Е-НАСТАВА / 5 - ТО ОДДЕЛЕНИЕ / АНГЛИСКИ ЈАЗИК ЗА 5 ТО ОДД.

АНГЛИСКИ ЈАЗИК ЗА 5 ТО ОДД.

Обработка на вокабулар – болести и повреди

Ученици, внимателно изгледајте и ислушајте го видеото. Запишете си ги зборовите за болести и повреди во тетратките. http://esl.fis.edu/vocab/q21/health_r.htm Потоа, отворете го гореприкачениот линк и извежбајте ги новонаучените зборови за повреди и болести.

Повеќе

Барање и давање правец – обработка

Ученици, отворате на стр.67 од учебникот и ги цртате и препишувате насоките од делот Look and Learn /Directions. Потоа, на истата страна ја работите активност 4. Слушате четири луѓе:Mike, Hilary, Jonh и Sally. Внимателно треба да слушнете до кое место од градот тие ќе отидат и да запишете во своите …

Повеќе

Презентација на лексички единици – места во градот и сообраќајни знаци и раскрсница

Ученици, изгледајте го и ислушајте го видеото за сообраќајни знаци. Зборовите за сообраќајни знаци напишете си ги во тетратките и истите нацртајте ги. Внимателно изгледајте го и ислушајте го и ова видео за места во градот. Потоа, на стр. 72 од учебникот ги решавате задача 4 и 5.

Повеќе