Дома / ВРАБОТЕНИ

ВРАБОТЕНИ

Предметни наставници

Благој Ристов Историја Реализира настава по Историја во Градско во VIa,VIб VIIа, VIIб, VIIIa VIIIб, IX,Географија Реализира настава по Географија во Градско во IX, VIaНашата татковина Реализира настава по Нашата татковина во Градско во IX Оливер Димов Географија Реализира настава по Географија во Градско во VIб,VIIa,VIIб VIIIа, VIIIбГеографија Реализира настава …

Повеќе

Одделенски наставници

Мара Аризанова Реализира наставна програма за I одделениеИбро Фиуљанин Реализира наставна програма за I одделениеМирјана Таскова Реализира наставна програма за II одделениеМаја Ефтимова Реализира наставна програма за II одделениеБиљана Славева Реализира наставна програма за III одделениеТрајана Дукова Реализира наставна програма за IV одделениеНаташа Илиќ Реализира наставна програма за V одделениеВиолета …

Повеќе