02.06.2020г.Музичко Народни песни

Народните песни се дел од музичкиот фолклор. Тие се тесно поврзани со животот на луѓето, нивните обичаи, празници и празнувања. Преку нив се искажани различни чувства и желби. Опеани се маките и страдањата на народот низ векови, љубовта кон татковината и своите најблиски, разни случувања додека работеле, нивните обичаи и традиција. Но, често пати ја изразувале и својата шегобијност. Народните песни според содржината се поделени на: семејни, љубовни, шегобијни, трудови, револуционерни, обичајни, обредни.

-Семејни народни песни- се пее за животот на семејството и односите почеѓу членовите во семејството.Пр. „Сестра кани брата на вечера“

-Љубовни народни песни- мотивите се различни, а најчесто за љубовта помеѓу момче и девојче, нивната прва средба како и за пречките на кои наидуваат во љубовта.,,Назад, назад Калино моме,,

-Шегобијни песни.Најчесто се пееле на седеннки. на шегобиен начин се опишува некој настан или личности,,Куќа имам на Пелистер,,

-Револуционерни народни песни.Можат да бидат ајдучки, комитски или партизански. Се опеани борбите за слобода, и славните јунаци,,Послушајте партиоти,,

-Трудовите песни народот ги пеел додека ги обавувал земјоделските и сточарските работи, но и кога одел на печалба. Тие можат да бидат овчарски,печалбарски, жетварски, аргатски.,,Туѓината пуста да остане,,

-Обрадните песни ги опишуваат празниците и празнувањата кај различните културни заедници.Тие можат да бидат:коледарски,ѓурѓовденски,велигденски,лазарски,,Ој Лијарче,,

-Во обичајните народни песни се опеани обичаите на луѓето од различни краеви.свадбарски, здравици, тажачки.,,Врана коња јавам јас,,Песните можете да ги најдите на интернет.

За Верица Манева

Наставник по одделенска настава.

Провери

28.04.2020г. Песна ,,Буба Мара,, стр. 99

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *