Дома / Новости / ПРОГРАМА ЗА ОРГАНИЗИРАНО ИЗВЕДУВАЊЕ НА НАУЧНО-НАСТАВНА ЕКСКУРЗИЈА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД 9 ОДД. ВО УЧЕБНАТА 2017 – 2018 ГОД

ПРОГРАМА ЗА ОРГАНИЗИРАНО ИЗВЕДУВАЊЕ НА НАУЧНО-НАСТАВНА ЕКСКУРЗИЈА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД 9 ОДД. ВО УЧЕБНАТА 2017 – 2018 ГОД

Врз основа на Годишната програма за работа на училиштето при ООУ ,,Даме Груев,, – Градско одговорниот наставник ја изготви следнава

ПРОГРАМА ЗА ОРГАНИЗИРАНО ИЗВЕДУВАЊЕ НА НАУЧНО-НАСТАВНА ЕКСКУРЗИЈА  ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОД 9 ОДД. ВО УЧЕБНАТА 2017 – 2018 ГОД.

 

РЕЛАЦИЈА:  ГРАДСКО – ТЕТОВО – СТРУГА – ОХРИД – БИТОЛА –  ГРАДСКО

 

ООУ ,,ДАМЕ ГРУЕВ,, – ГРАДСКО

 

 

ВОСПИТНО ОБРАЗОВНА ЦЕЛ:

 • Проширување на знаењата од претходно изучениот материјал
 • Совладување на одредени поими преку непосреден увид
 • Примена на вештини и ставови преку непосредно запознавање на појавите, како и односи во природата и општествената средина
 • Разгледување на природни богатства, културно-историските знаменитости, верски објекти, земјоделските површини, индустриски капацитети.

 

ЗАДАЧИ:

 • Развивање интерес за природата и градење еколошки навики
 • Запознавање на културата и начинот на живеење на луѓето во одредени краеви на Р. Македонија
 • Градење чувство на толеранција и соживот
 • Развивање позитивен однос кон: националните, културните и естетските вредности
 • Поттикнување и манифестирање на позитивни емоции
 • Социјализација, колективна заштита, стекнување на искуство за осамостојување и грижа за себе

 

 

СОДРЖИНИ И АКТИВНОСТИ:

 • Посета на градот Тетово и верскиот објект Шарена џамија
 • Посета на Мавровско езеро и пештерата Шаркова дупка
 • Посета на манастирот Св. Јован Бигорски
 • Посета на ХЕЦ- Шпиље
 • Посета на с.Вевчани и вевчанските извори
 • Посета на градот Струга и сместување во хотел
 • Посета на градот Охрид, разгледување на црквата – Св.Софија, античкиот амфитеатар, Самоиловата тврдина, црквата Плаошник, разгледување на градот – чаршијата
 • Посета на манастирот Св. Наум
 • Посета на градот Битола

 

РАКОВОДИТЕЛ, НАСТАВНИЦИ И УЧЕНИЦИ:

 • Раководител: Оливер Димов
 • Наставници (одделенски раководители):
  • Оливер Димов – 9 одд. – Градско
  • Синан Сијамиќ – 9 одд. – Виничани
 • Ученици: од 9 одд.
 • Родител
 • Лекар
 • Туристички водич

 

ВРЕМЕТРАЕЊЕ:

 • Дводневна екскурзија

 

ЛОКАЦИИ НА ПОСЕТА И ПРАВЦИ НА ПАТУВАЊЕ:

 • Прв ден:
 • 00 часот- тргнување од Градско
 • Градско – Скопје – Тетово
 • Ќе се посети Тетово – Шарена џамија, Маврово – вештачкото езеро Изворот – Вруток, кањонот – Радика, манастирот – Св.Јован Бигорски, ХЕЦ – Шпиље
 • 00 часот – Ручек во Вевчани, после ручекот разгледување на Вевчанските извори
 • Сместување во хотел во Струга, одмор
 • 00 часот – вечера
 • По вечерата заедничко дружење

 

 • Втор ден:
 • 00 часот – доручек
 • По доручекот следува посета на природно – научниот музеј, куќата на браќата Миладиновци
 • Продолжување за Охрид и разгледување на црквата – Св.Софија, античкиот амфитеатар, Самоиловата тврдина, црквата Плаошник, разгледување на градот – чаршијата
 • 00 часот ручек
 • По ручекот разгледување на Св.Наум
 • 00 часот тргнување за Битола
 • Во попладневните часови тргнување за Градско

 

 

ТЕХНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА:

 • Превоз преку туристичка агенција, со автобус, која ги задоволува законските нормативи за превоз на ученици

 

НАЧИН НА ФИНАНСИРАЊЕ:

 • Самофинасирање од страна на учениците

За Систем Администратор

Провери

На 05.04.2024 г. се одржа регионален натпревар по Природни науки за VI одделение,организиран од Македонско биолошко друштво-Скопје

На 05.04.2024 г. се одржа регионален натпревар по Природни науки за VI одделение,организиран од Македонско …

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *