Дома / Новости / ПЛАН И СОДРЖИНА ЗА ЕДНОДНЕВЕН ИЗЛЕТ ЗА УЧЕНИЦИ ОД VII и VIII ОДД

ПЛАН И СОДРЖИНА ЗА ЕДНОДНЕВЕН ИЗЛЕТ ЗА УЧЕНИЦИ ОД VII и VIII ОДД

Врз основа на Годишната програма за работа на училиштето при ООУ ,,Даме Груев,, – Градско одговорниот наставник изготви

ПЛАН И СОДРЖИНА ЗА ЕДНОДНЕВЕН ИЗЛЕТ ЗА УЧЕНИЦИ ОД

 VII и VIII ОДД.

ООУ ,,ДАМЕ ГРУЕВ,, – ГРАДСКО УЧЕБНА 2017 – 2018 ГОД.

РЕЛАЦИЈА:  ГРАДСКО –  КАВАДАРЦИ – ГРАДСКО

 

ВОСПИТНО ОБРАЗОВНА ЦЕЛ:

 • Проширување на стекнатите знаењата и нивно дополнување
 • Совладување на одредени поими преку непосреден увид
 • Примена на вештини и ставови преку непосредно запознавање на појавите, како и односи во природата и општествената средина
 • Разгледување на локалитети, природни богатства, културно-историските знаменитости, земјоделски површини, индустриски капацитети

 

ЗАДАЧИ:

 • Развивање позитивен однос кон природата и градење еколошки навики
 • Запознавање на културата и начинот на живеење на луѓето во одредени краеви на Р. М.
 • Градење чувство на толеранција и соживот
 • Развивање позитивен однос кон: националните, културните и естетските вредности на татковината
 • Поттикнување и манифестирање на позитивни емоции
 • Социјализација, колективна заштита, стекнување на искуство за осамостојување и грижа за себе

 

 

 

 

СОДРЖИНИ И АКТИВНОСТИ:

– Посета на излетничкото место Моклиште ,

-Посета на ХЕЦ – Тиквеш

-Посета разгледување на градот Кавадарци

     

РАКОВОДИТЕЛ, НАСТАВНИЦИ И УЧЕНИЦИ:

 • Раководител на излетот: Благој Ристов
 • Наставници (одделенски раководители):
  • Лидија Каратулкова 7а одд. –  Градско
  • Наташа Коцева 7б одд. – Градско
  • Киро Нацков 7   одд. – Виничани
  • Благој Ристов         8а одд. – Градско
  • Лидија Гајдова        8б одд. –  Градско
  • Силвана Цветкова        8 одд. – Виничани
  • Ленче Стојанова – директор

 

 • Ученици: од VII и  VIII одделение

 

ВРЕМЕТРАЕЊЕ:

 • Еднодневен излет

 

ЛОКАЦИИ НА ПОСЕТА И ПРАВЦИ НА ПАТУВАЊЕ:

 • 08.00 часот- тргнување од Градско
 • Градско-Кавадарци

– Ќе се посети излетничкото место Моклиште , ХЕЦ – Тиквеш, Винаријата – Тиквеш

13.00 часот- Ручек во Кавадарци, после ручек  разгледување на градот Кавадарци

16.00 часот тргнување за Градско

 

ТЕХНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА:

 • Ќе бараме и прифатиме возило преку туристичка агенција, кое ќе биде технички исправно и удобно за учениците и истото обезбедува сигурност во возењето

 

 

НАЧИН НА ФИНАНСИРАЊЕ:

 • Самофинасирање од страна на учениците

За Систем Администратор

Провери

На 05.04.2024 г. се одржа регионален натпревар по Природни науки за VI одделение,организиран од Македонско биолошко друштво-Скопје

На 05.04.2024 г. се одржа регионален натпревар по Природни науки за VI одделение,организиран од Македонско …

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *