Дома / Новости / ПЛАН И СОДРЖИНА ЗА ЕДНОДНЕВЕН ИЗЛЕТ ЗА УЧЕНИЦИ ОД VII и VIII ОДД

ПЛАН И СОДРЖИНА ЗА ЕДНОДНЕВЕН ИЗЛЕТ ЗА УЧЕНИЦИ ОД VII и VIII ОДД

Врз основа на Годишната програма за работа на училиштето при ООУ ,,Даме Груев,, – Градско одговорниот наставник изготви

ПЛАН И СОДРЖИНА ЗА ЕДНОДНЕВЕН ИЗЛЕТ ЗА УЧЕНИЦИ ОД

 VII и VIII ОДД.

ООУ ,,ДАМЕ ГРУЕВ,, – ГРАДСКО УЧЕБНА 2017 – 2018 ГОД.

РЕЛАЦИЈА:  ГРАДСКО –  КАВАДАРЦИ – ГРАДСКО

 

ВОСПИТНО ОБРАЗОВНА ЦЕЛ:

 • Проширување на стекнатите знаењата и нивно дополнување
 • Совладување на одредени поими преку непосреден увид
 • Примена на вештини и ставови преку непосредно запознавање на појавите, како и односи во природата и општествената средина
 • Разгледување на локалитети, природни богатства, културно-историските знаменитости, земјоделски површини, индустриски капацитети

 

ЗАДАЧИ:

 • Развивање позитивен однос кон природата и градење еколошки навики
 • Запознавање на културата и начинот на живеење на луѓето во одредени краеви на Р. М.
 • Градење чувство на толеранција и соживот
 • Развивање позитивен однос кон: националните, културните и естетските вредности на татковината
 • Поттикнување и манифестирање на позитивни емоции
 • Социјализација, колективна заштита, стекнување на искуство за осамостојување и грижа за себе

 

 

 

 

СОДРЖИНИ И АКТИВНОСТИ:

– Посета на излетничкото место Моклиште ,

-Посета на ХЕЦ – Тиквеш

-Посета разгледување на градот Кавадарци

     

РАКОВОДИТЕЛ, НАСТАВНИЦИ И УЧЕНИЦИ:

 • Раководител на излетот: Благој Ристов
 • Наставници (одделенски раководители):
  • Лидија Каратулкова 7а одд. –  Градско
  • Наташа Коцева 7б одд. – Градско
  • Киро Нацков 7   одд. – Виничани
  • Благој Ристов         8а одд. – Градско
  • Лидија Гајдова        8б одд. –  Градско
  • Силвана Цветкова        8 одд. – Виничани
  • Ленче Стојанова – директор

 

 • Ученици: од VII и  VIII одделение

 

ВРЕМЕТРАЕЊЕ:

 • Еднодневен излет

 

ЛОКАЦИИ НА ПОСЕТА И ПРАВЦИ НА ПАТУВАЊЕ:

 • 08.00 часот- тргнување од Градско
 • Градско-Кавадарци

– Ќе се посети излетничкото место Моклиште , ХЕЦ – Тиквеш, Винаријата – Тиквеш

13.00 часот- Ручек во Кавадарци, после ручек  разгледување на градот Кавадарци

16.00 часот тргнување за Градско

 

ТЕХНИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА:

 • Ќе бараме и прифатиме возило преку туристичка агенција, кое ќе биде технички исправно и удобно за учениците и истото обезбедува сигурност во возењето

 

 

НАЧИН НА ФИНАНСИРАЊЕ:

 • Самофинасирање од страна на учениците

За Систем Администратор

Провери

Резултаи од општински натпревар по Англиски јазик

На општинскиот натпревар по Англиски јазик, кој што се одржа во училиштето Васил Главинов во …

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *