Меѓународни организации

Активности за час 04.05 – 08.05

Цел на часот – Да се објасни улогата на меѓународните организации ,нивното функционирање и придобивките од учеството на нашата држава во нив.

За да можат државите подобро и полесно да ги оства-
руваат своите функции, тие започнале да соработуваат меѓу себе

Меѓународна организација на потрошувачите

За да може да функционираат воспоставе-
ните правила во меѓународната заедница, се појавила и потре-
ба од постоење на меѓународни организации.

Во првиот член на Повелбата на ООН стои: „Ние народите
на Обединетите нации сме решени да ги спасиме
идните поколенија од ужасите на војната што двапати
во текот на нашите животи му нанесоа на човештвото
невидени страдања“.

Обединети Нации

Преку Меѓународниот фонд за деца при Обединетите нации
(УНИЦЕФ) во 2016 година се набавиле 2,5 милијарди дози
вакцини наменети за деца што немаат пристап до
нив. Со вакцинирањето на децата од загрозени средини
помеѓу два до три милиони животи се спасуваат годишно од
болести како сипаници, дијареа и пневмонија. На пример, од
2000 година наваму против болеста полио се вакцинирани
2,5 милијарди деца со што појавата на болеста се намалила
за 99 проценти.

УНИЦЕФ

За домашно пронајдете 3 меѓународни организации и напишете карактеристики за нив (како се викаат,каде се основани,што им е целта,колку земји членки имаат итн.)

Со оглед дека немаме учебник користете ги социјалните мрежи и интернетот ,како помош за пишување на домашната

Одговорите пратете ги на nackovkiro@gmail.com

За Киро Нацков

Наставник по Историја, Граѓанско образование, Етика, Иновации.

Провери

Општеството и државата

Цели за учениците : 1.Што е тоа држава? 2.Што се тоа институции на државата? 3.Кои …

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена. Задолжителните полиња се означени со *