Дома / Uncategorized / ИЗВЕСТУВАЊЕ за видот на настава во учебната 2020-21 година

ИЗВЕСТУВАЊЕ за видот на настава во учебната 2020-21 година

И З В Е С Т У В А Њ Е !!!
Врз основа на доставеното барање од основачот на ООУ„Даме Груев“, до Комисијата за разгледување на поднесени барања за започнување на настава со физичко присуство, а имајќи ја во предвид епидемиолошката состојба во регионот, вкупниот број на ученици, хигиенско санитарните услови, просторни капацитети и други индикатори согласно усвоениот План и Протокол од страна на Владата на Р.С.Македонија, донесена е следната одлука:
НАСТАВА СО ФИЗИЧКО ПРИСУСТВО да се реализира во следните одделенија :
ПУс.Виничани IV-IXодд.
ПУс.Ногаевци IV и Vодд.
ПУс.Водоврати IV и Vодд.
ПУс.Кочилари IV и Vодд.

ОНЛАЈН НАСТАВА за учениците од:
IV-IX одд. во централното ООУ,,Даме Груев,,-Градско

Согласно одлуката на владата на Р.С. Македонија учениците од I-III одделение задолжително ќе изведуваат НАСТАВА СО ФИЗИЧКО ПРИСУСТВО.

За ООУ "Даме Груев" Градско

Провери

Подигнувањето на еколошката свест кај најмладата популација, е важен предуслов за заштита на животната средина и околината во која живееме. Секое дете и секој човек има право на чиста и здрава животна средина

Учениците од предметна настава, членови во Еко клубот и учениците од одделенска настава членови на …

Напишете коментар

Вашата адреса за е-пошта нема да биде објавена.