Дома / ЗА НАС / ВИЗИЈА И МИСИЈА

ВИЗИЈА И МИСИЈА

МИСИЈА   И   ВИЗИЈА   НА   УЧИЛИШТЕТО Целта на воспитно-образовната дејност на ова училиште и подрачните паралелки е да овозможи оптимален развој на учениците од ова училиште преку стекнување на основни знаења за природата, општеството и за човекот, развивање на интелектуалните и на други способности за примена на стекнатите знаења и умеења …

Повеќе