Дома / Е-НАСТАВА / 9 – ТО ОДДЕЛЕНИЕ

9 – ТО ОДДЕЛЕНИЕ

Повторување за: Културно – просветниот развој на Албанците во Македонија (1944 – 1991 ) година

Активности за периодот од: 25.05-29.05 Цели: утврдување на веќе стекнатите знаења Знаат за развојот на основното и средното образование на Албански јазик воМакедонијаЗнаат за развојот на високообразован научен кадар и на научните дејностиво Македонија Според официјалните податоци од југословенските пописи, кои се одржувале на секои 10 години, Албанците сочинувале 12% …

Повеќе

Културно – просветниот развој на Албанците во Македонија (1944 – 1991 ) година

Активности за периодот од: 25.05-29.05 Цели: учениците да знаат за Развојот на основното и средното образование на Албански јазик воМакедонијаРазвојот на високообразован научен кадар и на научните дејности во Македонија Албанци Населување на албанците во Македонија За домашно – Одговорете на прашањата што се на страна 150,одговорите пратете ги на …

Повеќе