Дома / Е-НАСТАВА / 8 - МО ОДДЕЛЕНИЕ / АНГЛИСКИ ЈАЗИК ЗА 8 МО ОДД.

АНГЛИСКИ ЈАЗИК ЗА 8 МО ОДД.

Обработка на граматчка структура – used to

Ученици, отворете на стр.125 од учебникот и прочитајте за животот на семејството Ричмон, а потоа одговорете на прашањата во вежба 2б на стр. 124 и вежба 4 а/ б. Овде ќе ја сретнете конструкцијата used to + verb, со која се искажува активност што редовно сме ја правеле во минатото …

Повеќе

Обработка на неопределени заменки

https://learnenglishteens.britishcouncil.org/node/1006 Ученици, отворете го линкот погоре. Изгледајте го и ислушајте го видеото во кое, неопределените заменки ќе бидат напишани со црвена боја. Потоа, проследете ги објаснувањата под видеото и запишете си ги неопределените заменки во тетратката. На крај, отворете во делот Check your grammar, и извежбајте ги новонаучените неопределени заменки.

Повеќе

14-15.4 Велигден – читање со разбирање

http://learnenglishteens.britishcouncil.org/node/1190 Ученици, ја отворате врската погоре и го читате текстот за Велигден. Под текстот имате вежба Check your understanding: true or false, ја решавате. Следно, ја отворате и вежба Check your grammar:gap fill – prepositions, и ја пополнувате.

Повеќе