Дома / Е-НАСТАВА / 7 - МО ОДДЕЛЕНИЕ / ИСТОРИЈА ЗА 7 МО ОДД.

ИСТОРИЈА ЗА 7 МО ОДД.

Изготвување на Речник на помалку познати зборови

Активности за периодот од: 25.05-29.05 Цели: учениците да знаат за Помалку познати зборови што се користат во историјата За домашно – Напишете го значењето на овие помалку познати зборови Арач – ____________________Афтокефална црква – _________Епархија – __________________Епископ – __________________Житие – ____________________Исламизација – ______________Ислам _ ____________________Коран – ____________________Оџа – ______________________Раја – …

Повеќе

Повторување за Животот и културата во Македонија од XV век до XVIII век , Положбата на Охридската арлихиепископија во Османлиската држава

Активности за периодот од: 25.05-29.05 Цели: учениците да знаат за Цркви и манастирите како носители на културата во МакедонијаКнижевните центри во МакедонијаКои биле првите учители во МакедонијаРазвојот на архитектурата МакедонијаРазвојот на уметноста во МакедонијаПоложбата на Охридската архиепископија под власта на ОсманлиитеПроменпскитите што ги направиле Османлиите спрема ОхридскатаархиепископијаВврските на Охридската архиепипскоијпа …

Повеќе

Teматско повторување

Активности за периодот од: 18.05-22.05 Цели: Утврдување на веќе стекнатите знаења За домашно 1. Кои биле главни жаришта на културата по ппотпаѓањето на Македонија под османлиска власт ? 2. Кои биле познати книжевни центри во Македонија ? 3. Кои јазик се негувал во црквите и манастирите ? 4. Кога била …

Повеќе

Повторување за Животот и културата во Македонија од XV век до XVIII век

Активности за периодот од: 18.05-22.05 Цели: учениците да занаат за Цркви и манастирите како носители на културата во МакедонијаКнижевните центри во МакедонијаКои биле првите  учители во МакедонијаРазвојот на архитектурата  МакедонијаРазвојот на уметноста во Македонија Манастир Трескавец – Прилепско Манастир Св. Петка – Цапари,Битолско За домашно 1. Кои биле главни жаришта …

Повеќе

Животот и културата во Македонија од XV век до XVIII век

Активности за периодот од: 11.05-15.05 Цели: учениците да знаат за Цркви и манастирите како носители на културата во Македонија Книжевните центри во Македонија Кои биле првите  учители во Македонија Развојот на архитектурата  Македонија Развојот на уметноста во Македонија Трескавец Лесновски манастир За домашно 1. Кои биле главни жаришта на културата …

Повеќе

Повторување за Положбата на Охридската архиепископија во Османлиската држава

Активности за периодот од: 11.05-15.05 Цели: учениците да знаат за Охридсктата архиепископија и нејзината  положба под османлиска власт Менувањето на ставот од страна на Турските власти спрема Охридската архиепископија Каков јазик се негувал во македонските цркви и манастири Блиските врски со другите цркви од Европа Причините за укинувањето на Охридската …

Повеќе

Положбата на Охридската архиепископија во Османлиската држава

Активности за периодот од: 04.05-08.05 Цели за учениците: Охридсктата архиепископија и нејзината  положба под османлиска властМенувањето на ставот од страна на Турските власти спрема Охридската архиепископијаКаков јазик се негувал во македонските цркви и манастириБлиските врски со другите цркви од ЕвропаПричините за укинувањето на Охридската Архиепископија Плаошник Со освојувањата на Османлиите …

Повеќе