Дома / Е-НАСТАВА / 6 - ТО ОДДЕЛЕНИЕ / ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 6 ТО ОДД.

ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 6 ТО ОДД.

Макета на куќа на сончева енергија.

– Добар ден ученици. На 42-43-44 страна во работната тетратка од Мегатехната се наоѓа -Макета на куќа на сончева енергија.Материјалите се наоѓаат во Мегатехната.Ваша задача е да ја направите работната задача до нарeдната недела.Имајте пријатни моменти.Поздрав. 42-IMG_20191014_115654-2Преземи 43-IMG_20191014_115657-1Преземи 44-IMG_20191014_115704Преземи IMG_20191014_114848Преземи

Повеќе

Заштеда на енергијата во градежништвото- Обновливи извори на енергија.

Добар ден ученици.На 56 -57-58 страна во вашиот учебник по Техничко образование имате за Заштеда на енергијата во градежништвото- Обновливи извори на енергија.Ваша задача е да напишете во училишните тетратки за Заштеда на енергијата во Градежништвото и да нацртате по една слика од учебникот.Вашите задолженија да ги завршите во текот …

Повеќе

Работна задача- Градба на стара македонска куќа.

Добар ден ученици.На 46 и 47страна во работната тетратка од Мегатехна-треба да се изработи работната задача- Градба на стара македонска куќа.Материјалите ги имате во Мегатехната и кровната конструкција е од картон исто ја имате во Мегатехната.Вашите обврски ќе треба да ги завршите до наредната недела.Седете дома и имајте пријатни моменти.Поздрав. …

Повеќе

Градежни материјали и нивна примена во современата градба.

Добар ден драги ученици.На страна 53-54-55 од учебникот по Техничко образование – Градежни материјали и нивна примена во современата градба.Ваша задача е да напишете за видови на градежни материјали и по една слика од градежниот материјал да се нацрта.Вашите обврски треба да ги завршите до наредниот Четврток.Седете дома и имајте …

Повеќе

Македонска архитектура.

Добар ден драги ученици.На страна 51-52 од учебникот по Техничко образование имате за Македонска архитектура. Цели: Ученикот/ученичката може: Да ја препознава македонската народна архитектураДа ги осознае материјалите од кои се изградени куќитеДа ги препознава основните обележја на македонската архитектура.бондрук конструкција, чардак,стреа и ниски покриви. Ваша задача е да напишете во …

Повеќе