Дома / Е-НАСТАВА / 6 - ТО ОДДЕЛЕНИЕ / МАТЕМАТИКА ЗА 6 ТО ОДД.

МАТЕМАТИКА ЗА 6 ТО ОДД.

19.05.2020 и 20.05.2020 Мерење на време, должина, температура, зафатнина и маса

Деветти и десетти час од оваа тема, час за повторување (повторување од прво полугодие) . -Нема лекција во учебникотЗадача на учениците е:-да ги повторат претходно учените лекции од оваа тема, и во случај на нешто нејасно да се потсетат или да прашаат.-Ви испраќам наставни листови кои што треба да се …

Повеќе

18.05.2020 Пресметување на временски интервали

Осми час од оваа тема, втор од оваа лекција, час за повторување (повторување од прво полугодие) . Лекција што се изучува на овој час е Пресметување на времениски интервали во дигитална и аналогна форма.Лекцијата во учебникот е со име:-Пресметување временски интервали;-Уште пресметување време;Во збирката лекцијате е со име Читање време …

Повеќе

15.05.2020 Пресметување на времениски интервали во дигитална и аналогна форма

Седми час од оваа тема, прв од оваа лекција (повторување од прво полугодие) . Лекција што се изучува на овој час е Пресметување на времениски интервали во дигитална и аналогна форма.Лекцијата во учебникот е со име:-Пресметување временски интервали;-Уште пресметување време;Во збирката лекцијате е со име Читање време (стр.138);Задача на учениците …

Повеќе

14.05.2020 Традиционални мерки за должина

Шести час од оваа тема (час за повторување). Лекција што се изучува на овој час е Други мерни системи..Лекцијата во учебникот е со име:-Други мерни системи;Задача на учениците е:-да ја прочитаат лекцијата од учебникот, делот со жолта позадина да го препишат во тетратките и да ги научат единиците мерки.-во учебникот …

Повеќе

13.05.2020 Мерење и пресметување плоштина и периметар во правилни фигури

Петти час од оваа тема, втор од оваа лекција (час за повторување). Лекција што се изучува на овој час е Мерење и пресметување плоштина и периметар во правилни фигури.Лекцијата во учебникот е со име:-Уште за периметар;Во збирката лекцијате е со име Периметар и плоштина (стр.136-137);Задача на учениците е:-да прочитаат тоа …

Повеќе

11.05.2020 Мерење и пресметување плоштина и периметар во правилни фигури

Четврт час од оваа тема, прв од оваа лекција. Лекција што се изучува на овој час е Мерење и пресметување плоштина и периметар во правилни фигури.Лекцијата во учебникот е со име:-Уште за периметар;Во збирката лекцијате е со име Периметар и плоштина (стр.136-137);Задача на учениците е:-од учебникот внимателно да ги прочитаат …

Повеќе

11.05.2020 Претворање од една во друга мерна единица

Трет час од оваа тема. Лекција што се изучува на овој час е Претворање од една во друга мерна единица.Лекцијата во учебникот е со име:-Работа со единици мерки за должина;-Работа со единицата мерка километар.Во збирката лекцијате е со име Единици мерки (стр.133-135);Задача на учениците е:-од учебникот внимателно да ги прочитаат …

Повеќе