Дома / Е-НАСТАВА / 6 - ТО ОДДЕЛЕНИЕ / АНГЛИСКИ ЈАЗИК ЗА 6 ТО ОДД.

АНГЛИСКИ ЈАЗИК ЗА 6 ТО ОДД.

Правилен редослед во реченицата – обработка

Ученици, изгледајте го видеото во кое е објаснат правилниот редослед на зборовите во една реченица. order-of-statements_19230_1Преземи Потоа, извежбајте го правилниот редослед во вежбите дадени во прикачениот документ.

Повеќе

Глаголот to be во минато просто време (обработка)

Ученици, изгледајте го видеото во кое се објаснати формите на глаголот СУМ во минато просто време. Напишете си ги формите во тетратките. Потоа, на стр. 117 од учебникот решете ја вежба 4 и на стр.122 од учебникот решете ги вежби 3 и 7.

Повеќе

14-15.4 Проширување на вокабуларот за облека

Ученици ја преземате презентацијата за вокабулар за облека. Ја гледате и слушате внимателно.clothes-presentationПреземи Следно, ја отворате и оваа презентцаија, во која треба да ги применувате зборовите за облека. На секоја сликичка го пишувате соодветниот збор. Понатаму, во тетратките го опишувате (со реченици) секое прикажано лице, што носи.Clothes-practiceПреземи

Повеќе