Дома / Е-НАСТАВА / 5 – ТО ОДДЕЛЕНИЕ

5 – ТО ОДДЕЛЕНИЕ

08.06.2020г. Час на одделенска настава ,,Безбедно однесување во околината,,

1.Во секојдневното опкружување се среќаваме со безброј потенцијално опасани ситуации. За дел од нив знаеме дека се опасни, за дел не сме сигурни , а за дел воопшто не знаеме. 2 Колку повеќе знаеме за таквите ситуации толку повеќе потенцијалот за ризик е сведен на минимум. 3.Алатите или машините од …

Повеќе

08.06.2020г Македонски ,,Последниот час,,-обработка на текст стр. 160

План за работа Место: Во шумата Време:Последниот ден од школската година Тема:Крајот на учебната година 1.Кои ликови се сретнуваат во овој тескот? – Самовилата и малите самовилчиња 2.Како одговарале самовилчињата на поставените прашања? -Во еден глас 3.Дали наставничката била задоволна од наученото од самовилчињата? -Да, била задоволна и сите биле …

Повеќе

03.06.2020г,, Емил и детективите,,-извадок од истоимениот роман

Тема:Емил е неговата верна дружина Главен лик:Емил Време: Еден обичен ден Место:Пред холелот Крајд Порака:Силата е секогаш поголема кога е сплотена За домашна работа: 1. Направете табела со што ви се допадна, а што не во овој текст. 2.Направете табела со именки, придавки, глаголи и заменки.

Повеќе

02.06.2020г.Музичко Народни песни

Народните песни се дел од музичкиот фолклор. Тие се тесно поврзани со животот на луѓето, нивните обичаи, празници и празнувања. Преку нив се искажани различни чувства и желби. Опеани се маките и страдањата на народот низ векови, љубовта кон татковината и своите најблиски, разни случувања додека работеле, нивните обичаи и …

Повеќе