Дома / Е-НАСТАВА / 5 – ТО ОДДЕЛЕНИЕ

5 – ТО ОДДЕЛЕНИЕ

02.06.2020г.Музичко Народни песни

Народните песни се дел од музичкиот фолклор. Тие се тесно поврзани со животот на луѓето, нивните обичаи, празници и празнувања. Преку нив се искажани различни чувства и желби. Опеани се маките и страдањата на народот низ векови, љубовта кон татковината и своите најблиски, разни случувања додека работеле, нивните обичаи и …

Повеќе

Вежби – давање совет со should/shouldn’t

Ученици, претпоследната активност за оваа година е да го изгледате видеото во кое е објаснато давање совет со should/shouldn’t. А, потоа да го примените модалниот глагол should/shouldn’t преземете го документот подолу. should-shouldnt-grammar-drills-grammar-guides-worksheet-templates-_84426Преземи

Повеќе

01.06.2020г. Македонски Пипи долгиот чорап стр. 140.

Освен текстот во учебникот слушнете ги деловите од аудио лектирата ,,Пипи долгиот чорап,,. Можете да го најдете и филмот на интернет да го изгледате. План за работа: Наслов:Пипи долгиот чорап Извадок од лектирата Пипи долгиот чорап Писател:Астрид Линдгрен Место: Во маалото на Пипи Ликови: Пипи, Томи и Аника Тема: Необичната …

Повеќе

01.06.2020г. Час на одделенска заедница Заштита од пушење

План за работа: Што се подразбира под активно, а што под пасивно пушење? -Ативно пушење е кога некој сам за себе консумира цигари.Пасивно пушење е тогаш кога не по своја волја вдишува чад од циграите кој што некој друг го создава.2) Зошто престојот во просторија во која се пуши не …

Повеќе

27.05.2020г. Македонски Приказна за галебот Арчибалд стр.158,159

1.Колку вкупно природни езера постојат во Р.Македонија? 2.Кое од нив е најголемо? 3.Кое по големина е Преспанското Езеро? 4.Кои птици најчесто се среќаваат по езерата? План за работа: Писател: Владо Димовски Тема: Галебите, жители на езерата. Место:Во Преспанско Езеро Време: Во летно време Ликови:Галебот Арчибалд, рибари, пеликани, ластовички, чапји, корморани …

Повеќе