Дома / Сунчица Деспотовска

Сунчица Деспотовска

Наставник по Техничко образование и Информатика.

24 Мај – ден на сесловенските просветители Св.Кирил и Методиј

Нашите ученици: Сара Трајановска од шесто одделение,девојчињата од осмо одделение и од деветто одделение ученичките Теодора Иванова,Наталија Велевска и Бојана Наумчева,под менторство на нивната наставничка по македонски јазик Лидија Каратулкова,со свои презентации го дадоа својот придонес за одбележувањето на светиот ден за Словените!

Повеќе

Добар ден ученици ваша задача за наредната недела е да ги проследите  видео часовите.Отворете го линкот- https://youtu.be/amI-X_smstQ 05:28 Програмирање во Scratch. Изработка на програми со искази https://youtu.be/KS-_H18OYxw  20:10 .Седете дома и имајте пријатни моменти

Повеќе

Добар ден ученици ваша задача за наредната недела е да ги проследите видео часовите.Отворете ги линковите- https://youtu.be/amI-X_smstQ 05:28– Програмирање во Scratch. Основни елементи на програмски јазик: Искази за приказ на екран –https://youtu.be/TdWuhxIdFwA 07:15 .Седете дома и имајте пријатни моменти.

Повеќе

Макета на куќа на сончева енергија.

– Добар ден ученици. На 42-43-44 страна во работната тетратка од Мегатехната се наоѓа -Макета на куќа на сончева енергија.Материјалите се наоѓаат во Мегатехната.Ваша задача е да ја направите работната задача до нарeдната недела.Имајте пријатни моменти.Поздрав. 42-IMG_20191014_115654-2Преземи 43-IMG_20191014_115657-1Преземи 44-IMG_20191014_115704Преземи IMG_20191014_114848Преземи

Повеќе

Конструкција на енергетски претворувач -Макета на ветерница.

Добар ден ученици.Ваша задача за оваа недела е да изработите работна задача -Конструкција на енергетски претворувач -Макета на ветерница.Материјали за работа немате во Мегатехната. Користете картон или подебела хартија во боја што ја имате во Мегатехната.Како пример за да имате ориентација како да изгледа имате преглед во учебникот по Техничко …

Повеќе

Функционирање на интернет-Правила за однесување на интернет.

Добар ден ученици.Ваша задача е од страна 114-119 од учебникот да напишете во тетратките за Функционирање на интернет-Правила за однесување на интернет.Да се поврзете на интернет и да ги примените сите задолженија од учебникот.Препратете во порака.Имајте пријатни моменти и седете дома.

Повеќе

Табеларни пресметувања

Добар ден ученици.Ваша задача е од страна 81-90 во учебникот да ги примените постапките за внесување на податоци во табела по слободен избор.Вашите задолженија да ги завршите до крајот на неделата поточно до петок и да ми ги пепратите.Седете дома и имајте пријатни мигови

Повеќе

Заштеда на енергијата во градежништвото- Обновливи извори на енергија.

Добар ден ученици.На 56 -57-58 страна во вашиот учебник по Техничко образование имате за Заштеда на енергијата во градежништвото- Обновливи извори на енергија.Ваша задача е да напишете во училишните тетратки за Заштеда на енергијата во Градежништвото и да нацртате по една слика од учебникот.Вашите задолженија да ги завршите во текот …

Повеќе

Естетско обликување на работните задачи-Од идеја до реализација

Добар ден ученици.Ваша задача за оваа недела е да изработите работна задача –Користејќи ги Бунарчето и Летниковецот и да украсите едно дворче како што е прикажано на сликата на предната корица од работната тетратка од Мегатехната или погледнете ја приложената слика.Вашите обврски треба да ги завршите оваа недела заклучно до …

Повеќе

Тема-Веб-дневници

Добар ден ученици.Ваша задача е од страна 4-10 страна од учебникот да изработите Блог.Постапките и начинот за изработка го имате во учебникот од4-10 страна.Задолженијата треба да ги завршите до наредната недела.Седете дома и имајте пријатни моменти.Поздрав.

Повеќе